Virkemåte

Symptomer på digital øyestress

De siste årene har digitalt øyestress utviklet seg til et folkehelseproblem ikke minst etter Covid19. Digitalt øyestress er ofte en utløsende faktor for hodepine.

1. Behov for lindring

2. Lindrende akupunktur punkter

3. Løsning – AcuFriend

Grepet i øyehulen er kjent over hele verden for lindring av øyeplager og hodepine.

Med AcuFriend-bøylen slipper du å holde deg i øyehulen, bøylen gjør det for deg og du kan fortsette med det du startet på.

AcuFriend er en akupressurbøyle som forebygger og lindrer øyestress og hodepine ved å utøve behagelig trykk på akupunkturpunktene Bl1 og Bl1.

Bøylen virker også beroligende og kan gjøre det lettere for deg å sovne.

Hva er digitalt øyestress/digital eyestrain?

Øye- og synsrelaterte problemer som skyldes langvarig bruk av datamaskin, nettbrett, lesebrett og mobiltelefon. Mange individer opplever ubehag i øynene og synsproblemer når de ser på digitale skjermer i lengre perioder. Nivået av ubehag ser ut til å øke med mengden digital skjermbruk. Den gjennomsnittlige amerikanske arbeideren bruker syv timer om dagen på datamaskinen enten på kontoret eller hjemmefra.

Akupunktur og akupressur er anerkjente metoder for smertelindring og benyttes i dag i helsevesenet i Norge. Akupressur er basert på tilnærmet samme prinsipper som akupunktur, men mens en i akupunktur benytter nåler mot akupunkturpunktene, bruker man i akupressur press mot akupunkturpunktene. Vanligvis bruker man fingertuppene, eller som med AcuFriend, en akupressurbøyle.

Acufriend_image_3

AcuFriend stimulerer akupunkturpunktene UB1 og UB2 (også kalt B1 og B2).

UB1 (Urinary Bladder 1) ligger på hver side av neseroten innerst mot øyekroken. Stimulering av punktene har positiv effekt mot:
– Kløe, tåreflod, rødhet, hevelser og smerter i øynene.
– Hodepine.

UB2 (Urinary Bladder 2) ligger på knokkelkanten på undersiden av innerste del av øyenbrynskanten. Stimulering av punktene har positiv effekt mot:
– Hodepine
– Visuell svimmelhet
– Leamus i øyelokket
– Tåreflod, rødhet, hevelser og smerter i øynene.

Kjøp AcuFriend her

Kun i Norge