Acufriend.no

Bakgrunn

15-20% av befolkningen i den vestlige verden lider av kronisk hodepine, ifølge World Headache Alliance og World Headache Society. Mest vanlig er nakkehodepine, spenningshodepine og hodepine relatert til overforbruk av medikamenter.

 

AcuFriend-bøylen er et alternativ til bruk av smertestillende medikamenter, og lindrer hodepine og øyestress uten kjente bivirkninger.