Acufriend.no

Akupressur/Virkemåte

Akupunktur og akupressur er anerkjente metoder for smertelindring og benyttes idag i helsevesenet i Norge.

Akupressur er basert på tilnærmet samme prinsipper som akupunktur, men mens en i akupunktur benytter seg av nåler, bruker man i akupressur press mot akupunkturpunktene. Vanligvis med fingertuppene – eller her en akupressurbøyle. AcuFriend utnytter kjente prinsipper på en ny måte. Smertelindring gjennom stimlering av akupunkturpunkter har vært benyttet i flere tusen år, men tradisjonelt kun som behandlingsform – ikke i et fysisk produkt.

AcuFriend stimulerer akupunkturpunktene UB1 og UB2 (også kalt B1 og B2).

UB1 (Urinary Bladder 1) ligger på hver side av neseroten innerst mot øyekroken. Stimulering av punktene har positiv effekt mot:
– Kløe, tåreflod, rødhet, hevelser og smerter i øynene.
– Hodepine.

UB2 (Urinary Bladder 2) ligger på knokkelkanten på undersiden av innerste del av øyenbrynskanten. Stimulering av punktene har positiv effekt mot:
– Hodepine
– Visuell svimmelhet
– Leamus i øyelokket
– Tåreflod, rødhet, hevelser og smerter i øynene.